MacVision betingelser

Indlevering / indsendelse

Ved indlevering af enhed vælges der mellem fejlsøgning, væskeanalyse eller reparation af enheden. Ønskes fejlsøgning eller væskeanalyse af enheden vil MacVision bede om betaling ved indlevering, mens betaling for reparation kan ske ved enten indlevering og afhentning af enheden. Enheden bliver ved indlevering skrevet ind i MacVisions system, hvor kunden bedes kvittere for korrekt enhed og ønsket service, og kunden vil modtage kopi af denne kvittering.

Pris / betaling

Prisen er fast for fejlsøgning, væskeanalyse og reparation. Prisen på flere / yderligere reparationer kan dog i nogle tilfælde reduceres (kunden vil blive oplyst herom). Prisen betragtes som accepteret når kunden har kvitteret for indlevering. Prisen kan dog ændres, med kundens samtykke, i tilfælde hvor den bestilte reparation er unødvendig eller utilstrækkelig. I sådanne tilfælde er kunden kun forpligtet til at betale det faste fejlsøgningsgebyr for den pågældende enhed, med mindre andet er aftalt.

Reparation

Alle reparationer bliver udført på MacVisions værksted på Holte Midtpunkt 20, 2840 Holte, medmindre kunden giver samtykke til andet. Reparationen vil omfatte de fejlmeldte dele på den / de indleverede enheder. MacVision er ikke ansvarlige for fejl der ikke er oplyst eller aftalt udbedring af. MacVision tester de funktioner der har relation til den / de pågældende reparationer hvis dette er muligt. I tilfælde af periodiske fejl eller andre situationer der gør test af enheden besværlig eller umulig henvises der til MacVisions reklamationspolitik.

Garanti / reklamation

MacVision giver garanti på alle udførte og betalte reparationer. Garantien vil typisk vare to år, dog gælder undtagelser ved forbrugsvarer som batterier, samt ved reparationer udført med uoriginale dele. I tilfælde hvor garantien er begrænset, eller ikke eksisterende vil dette fremgå tydeligt under kunden MacVision giver ikke garanti på fejlsøgning og væskeanalyse, da disse services ikke medfører udskiftning af dele.