Værd at vide om Garanti-Labels

Værd at vide om Garanti-Labels

Du har nok set, at der sidder labels på elektroniske apparater, fx computere, der advarer om, at garantien bortfalder, hvis du fjerner disse labels og på den måde får adgang til skruer, der er nødvendige at fjerne for at åbne apparatet. Men er det lovligt, at producenter af elektroniske apparater benytter garanti-labels, og bortfalder din garanti, hvis disse labels fjernes?

Hos MacVision udfører vi professionelle reparationer af mobiltelefoner, tablets og computere. Teknikerne er nødt til at fjerne garanti-labels for at kunne udføre reparationen. Hvad betyder dette for din garanti?

Faktisk er det ikke lovligt, når producenterne benytter garanti-labels. At din garanti bortfalder, hvis du fx skifter harddisken i din computer, er noget sludder. Producenterne har benyttet labels i årevis, fordi de har ment, at det forhindrede ”køkkenbords-reparationer” og sikrede dem mod totalt anarki. Et væsentligt økonomisk aspekt var også, at producenterne ønskede, at reparationerne blev dirigeret til deres egne serviceværksteder.

Allerede i 1975 blev der i USA udstedt en lov, som forhindrer producenterne i at lade garantien bortfalde, hvis en forbruger eller en reparatør åbner apparater for at udføre en reparation eller en opgradering af produktet. Producenterne blev forpligtiget til at overholde garantien, selvom apparatet på et tidspunkt var blevet åbnet og repareret.

Disse regler gælder stadig i USA, og tilsvarende regler gælder også i Danmark. Så længe reparationen eller modifikationen af apparatet ikke medfører beskadigelse af andre komponenter i apparatet, har producenterne ikke ret til at lade garantien bortfalde.

Firmaer som Sony, Microsoft, Hyundai, Nintendo har af samme grund justeret deres politik mht. garanti-labels. Fx har Sony har ændret deres regler, så garantien ikke bortfalder, hvis det er en Sony-autoriseret reparatør, der udfører reparationen. Microsoft har på deres side ændret deres garanti-betingelser, så Microsoft nu godkender tredjeparts-reparationer og anvendelse af tredjeparts-komponenter, fx en harddisk, der ikke er fremstillet af Microsoft selv. En tredjeparts-reparation kunne være en reparation af en iPhone eller en computer hos MacVision, fx udskiftning af skærm og batteri.

Men desværre er de gode eksempler alt for få. Langt de fleste producenter af elektronisk udstyr benytter stadig garanti-labels for at skræmme forbrugerne. Eksempler på producenter, der stadig benytter garanti-labels er:

  • Crucial
  • Samsung
  • PNY
  • Asus
  • MSI
  • AMD
  • Kingston
  • Acer

Men du kan roligt indlevere din enhed eller din computer til reparation hos tredjeparts-reparatører som MacVision. Reparationen medfører ikke, at din garanti bortfalder, for det ville være i strid med loven!

Men hvad siger Apple, og hvad er Apples politik?

Apple og deres forhandlere har rutinemæssigt fortalt forbrugerne, at de kun må bruge originale Apple-dele og originalt Apple-tilbehør til deres Apple-enheder. Betyder det så, at garantien på din iPhone bortfalder, hvis du på et værksted får monteret en ”uoriginal” skærm? Eller på værkstedet får monteret et nyt batteri, fordi telefonen ikke kunne holde strøm i ret lang tid? Nej, det gør den ikke! Når reparationen udføres hos MacVision gælder garantien fra Apple stadig, idet vi overtager Apple-garantien og giver dig reklamationsret, også når vi monterer komponenter, der ikke er fremstillet af Apple selv, men fremstillet af tredjeparts-producenter. Faktisk fremstiller Apple ikke selv reservedele til deres apparater, så det noget volapyk, at du kun må få værkstedet til at montere original-dele.

Hvis dette havde betydning for forbrugerne garanti, ville alt være kaos, idet du så ikke længere ville kunne få din iPhone reparereret hos serviceværksteder som MacVision, men ville være nødt til at sende den direkte til Apple. Dette ville Apple i øvrigt ikke kunne håndtere, idet Apple har få egne serviceværksteder, og de ville ikke have kapacitet til at reparere alle de telefoner, som på daglig bases går i stykker, fx når folk taber deres iPhones og glasset revner. Hvis det ikke skulle være muligt at få sin telefon reparereret på et tredjepartsværksted, og du skulle smide din nyerhvervede telefon ud, ville det medføre et enormt spild af ressourcer og få fatale konsekvenser for både din og for samfundets økonomi.

Hos MacVision anvender vi højkvalitets-reservedele, når vi reparerer iPhones, iPads, MacBooks og andre computer-mærker. Vores teknikere er professionelle, og vi sikrer at du får din enhed tilbage med både rest-garanti, reklamationsret og et produkt, der er holdbart i mange år fremover.